Helytörténet

A tolnai plébánia lelkipásztorai

 1. Turnicsán Ferenc Antal 1724-1728
 2. Kapuváry Márton 1728-1740
 3. Picznaker József 1740-1747
 4. Mihics László 1747-1760
 5. Egerváry László Pál 1760-1761
 6. Nunkovics János 1761-1786
  Haitekker Ferenc 1786-1788    adminisztrátorként
 7. Dőry Gáspár 1788-1790
 8. Grabarics József Lázár 1791-1793
 9. Pucks (Puksch)József 1793-1810
  Szabó József plébánosi kinevezést kapott, de a plébániát nem foglalta el
 10. Gáspár János 1810-1848
 11. Pécsy József 1848-1898
 12. Fekete Ágoston 1898-1923
  Rak József  1924-1928    adminisztrátorként
 13. Makray Lajos 1928-1944
 14. Bok József 1944
 15. Várkonyi János 1944-1975
 16. Báthory László 1975-1989
 17. Lendvai István 1989-2007
 18. Keresztes Andor 2007-2011
 19. Ravasz Csaba 2011-

 


A tolnai plébánia segédlelkészei

Az 1728-tól 1984-ig terjedő időszak 153 nevet tartalmazó felsorolását a részletek között találja.

 


Ómama

Minden rokongyerek így szólította. Pedig valójában egyetlen unokája volt, a féltestvérem, Sita. Vagyis Laci, aki kiskorában így nevezte magát, „Lasita”. És szép, sudár fiatalember korában így maradt ő „Sita”.

Ómama nevelte, miután anyja fiatalon meghalt. Apám újra nősült.

 


Rézike és lányai: Tera, Kati

Rézi néni intézmény volt egész családunkban. Ő volt a nagymosások, vasalások fáradhatatlan őrangyala. Ráncos ujjú, lúgtól kimart kezeit most is látom. És hallom sváb-magyar keverék nyelven elmondott történeteit.

 


Béla Pálné Wirth Éva visszaemlékezései

Jubilált már a tűzoltóság, de apámról említés se történt. Wittinger Ödön bácsiról sem. Ő volt a 20-30-as években a parancsnok, apám a helyettese. A tűzoltó laktanya udvarában érdekes események zajlottak egykor.

 


Tolna és a ferencesek

Cselebi, az utazó írta: „végig a Duna mentén nem lehet még egy olyan szép várost találni, mint Tolna.”
Ez a Tolna a török idők végén megsemmisült, elnéptelenedett. Oka nem csak a török és egyéb harcok, hanem a felekezeti viszályok.
Szakály Ferenc írja: a reformáció idején a török megosztotta a tolnai templomot.

 


Jegyzék

A könyvtárban található helyismereti jellegű dolgozatok, írások

NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ, csak helyben olvasható

 

Képek az Albumokból
A könyvtár Facebook oldala

Események képekben
Archívum