Dokumentumok

BPSzK Alapító Okirat

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ára, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben a helyi önkormányzatok feladataként meghatározott sportfeladatok ellátása érdekében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben a helyi önkormányzatok feladataként meghatározott közművelődési, és közgyűjteményi, illetve nyilvános könyvtári feladatok ellátása érdekében az alábbi alapító okiratot fogadja el.

BPSzK Szervezeti és Működési Szabályzata

Az intézmény létrehozása: 2007. április 1.
Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2007. (III. 29.) Kt határozatával.

BPSzK Szervezeti ábrája

 


Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től)

A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár városi könyvtára nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári látogatók és könyvtári tagok.


Gyűjtőköri szabályzat

A gyűjtőkörre az alábbi szempontok vonatkoznak:
– gyűjteményét folyamatosan fejleszti, megőrzi és rendelkezésre bocsátja
– tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
– részt vesz a könyvtárközi kölcsönzésben
– gyűjtőköre kiterjed a magyar könyvkiadásra, annak minden ágára.


Panaszkezelési szabályzat

Jelen szabályzat célja, hogy a Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár Városi Könyvtár nyilvános könyvtári funkcióinak és minőségbiztosítási rendszerének figyelembe vételével könyvtári panaszkezelési szabályzatot hozzon létre.


Küldetésnyilatkozat

Könyvtárunk alapítása óta áll a magyar kultúra szolgálatában. Feladatunk Tolna és környékén élő lakosság könyvtári ellátásának biztosítása. Szolgáltatásait kulturált környezetben, személyes emberi kapcsolatokra építve végzi.

 

Képek az Albumokból
A könyvtár Facebook oldala

Események képekben
Archívum